About AEC

จ.ตาก เตรียมจัดการศึกษารับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จ.ตาก เตรียมจัดการศึกษาร
 

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการหารือเพื่อวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดตากซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ให้พร้อมรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการนำเสนอแนวทางจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจากโรงเรียนต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเมียนมา ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก