About AEC

รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน - รัสเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน - รัสเซีย อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่าง 25 - 28 เมษายน 2559 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ในวาระเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปี อาเซียน - รัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างอาเซียน - รัสเซีย ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 
ต่อจากนั้น จะได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติมอสโกว่าด้วยความมั่นคง ครั้งที่ 5 (Moscow International Security Conference ) ซึ่งรัสเซียจัดขึ้นและเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 50 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปัญหาการก่อการร้าย ซึ่งเป็นภัยคุกคามหลักระหว่างประเทศ ในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างและสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหารกับประเทศต่าง ๆ ให้กระชับและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ การประชุม รมว.กห.อาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ อันประกอบด้วย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาถือเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานความมั่นคงในส่วนของเสาหลักประชาคมความมั่นคงอาเซียนให้มีพัฒนาการของความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ส่งผลต่อเสถียรภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขของภูมิภาคมาโดยตลอด
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก