About AEC

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์-ไทย แสวงหาความร่วมมือในงานด้านสังคมร่วมกัน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์-ไทย
 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับนางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด อารากน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย และคณะเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวภายหลังเข้ารับตำแหน่ง และหารือข้อราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองฝ่าย
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงกล่าวขอบคุณในความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างสองประเทศที่มีความก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ซึ่งตนได้แสดงความขอบคุณและกล่าวย้ำ ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมมือกันมากขึ้น ในการจัดโครงการความร่วมมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และการดูแลกลุ่มเป้าหมายในสังคมอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเปราะบางทางสังคมให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก