About AEC

รมว.พาณิชย์ เตรียมร่วมประชุมความตกลงการค้าและการลงทุน ไทย-สหรัฐ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.พาณิชย์ เตรียมร่วมปร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมนำคณะไปประชุมคณะมนตรี ภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย - สหรัฐ หรือ TIFA ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ 13 ปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และจะใช้โอกาสนี้ หารือแนวทางความร่วมมือการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องไทยขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว และสินค้าเครื่องเดินทาง นอกจากนี้ จะหารือร่วมกับ USTR เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการแก้ไขกฎหมายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ และการปราบปรามพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ให้สหรัฐรับทราบแนวทางการแก้ไขในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน จะชี้แจงเจตนารมณ์ว่ารัฐบาลจะเดินตามโรดแมปจัดการเลือกตั้งกลางปี 2560 ด้วย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังตั้งเป้าส่งออกสินค้าไปสหรัฐปีนี้ จะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 สำหรับมูลค้าการค้าไทย - สหรัฐปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้ารวม 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ 24,058 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นำเข้าจากสหรัฐฯ 13,864 ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐฯ 10,194 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสหรัฐเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าดึงนักลงทุนและนักธุรกิจสหรัฐ เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (New-Scurve) ด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก