About AEC

รมว.การค้าภายในประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมการค้าชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 รมว.การค้าภายในประเทศมา
 

ดาโต๊ะเซอรี ฮัมซะห์ บินไซนุดเด็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในประเทศ สหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศมาเลเซีย พร้อมผู้บริหารระดับสูงและคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามสภาพเศรษฐกิจและบรรยากาศการค้าชายแดน ตลอดจนสำรวจราคาสินค้าในพื้นที่ และพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักธุรกิจในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก
 
ทั้งนี้ ดาโต๊ะเซอรี ฮัมซะห์ บินไซนุดเด็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในประเทศ สหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศมาเลเซียได้ลงพื้นที่ไปสำรวจราคาสินค้าในตลาดเก็นติ้ง ร้านค้าส่งและค้าปลีกสินค้าอุปโภค-บริโภค ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง และปั๊มน้ำมัน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสินค้าประเภทผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวสาร ผักและผลไม้ ตลอดจนสินค้าที่เป็นของใช้ภายในครัวเรือนและขนม พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสินค้าที่วางจำหน่ายในประเทศไทยว่า มีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี โดยมีบรรจุภัณฑ์ให้เลือกหลายขนาด อีกทั้งราคาสินค้าส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับมาเลเซียแล้วถือว่าราคาถูกมาก ยกเว้นน้ำมันที่ประเทศมาเลเซียสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าด้วยปัจจัยของภาษีของไทย พร้อมยอมรับว่ารู้สึกประทับใจอำเภอสุไหงโก-ลก และประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อีกทั้งยังมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ทำให้รู้สึกมั่นใจที่ได้มีเยือนอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งหลังจากนี้คงมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ตลอดจนเกิดการสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ด้านการซื้อขายสินค้าของทั้ง 2 ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองชายแดนที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก