About AEC

มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ระ
 

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ รวม ๙ กิจกรรม ได้แก่
 
๑. มหกรรมรามายณะอาเซียน (ASEAN Plus Ramayana) จัดแสดงทั้งหมด ๔ แห่ง ได้แก่
๑.๑ โรงละครแห่งชาติ (สำรองที่นั่ง โทร ๐๒-๒๒๔-๑๓๔๒)
๑.๒ บริเวณท้องสนามหลวง ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๑.๓ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน (สำรองที่นั่ง โทร ๐๒-๒๒๔-๔๒๗๙) และ
๑.๔ มิวเซียมสยาม รายละเอียดตามตารางการแสดง
 
๒. "สานต่อผ้าอาเซียน เปลี่ยนภูมิปัญญาให้ร่วมสมัย” (ASEAN Legacy to Contemporary Fashion) ณ ท้องสนามหลวง
๓. หัตถศิลป์ถิ่นอาเซียน (ASEAN Arts & Crafts) นิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ช่างสิบหมู่ ช่างศิลป์ไทย ณ ท้องสนามหลวง
๔. เมืองจำลองอาเซียน (ASEAN Wonders) นิทรรศการประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอาเซียนและคุณธรรมในอาเซียน ณ ท้องสนามหลวง
๕. ครัวอาเซียน "ลิ้มรสอาหารอาเซียน” (ASEAN Kitchen "A Taste of ASEAN”) ณ ท้องสนามหลวง
๖. ว่าวอาเซียน (ASEAN Kites) ณ ท้องสนามหลวง
๗. เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร และ ภาพยนตร์คลาสสิกแห่งอาเซียน ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิล์ด ระหว่างวันที่ ๒๑ เม.ย.-๑๙ พ.ค. ๕๙  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เอสเอฟเวิลด์ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ โทร ๐๒-๒๖๘-๘๘๘๘
 
๘. นิทรรศการ "รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” (Roots of ASEAN’s Culture) ณ ห้องจัดแสดงศิลปะเอเชีย ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย) และศิลปะอินโดนีเซีย (ศิลปะชวา) อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
๙. การสัมมนา "อัตลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน” ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
 
*** ทุกกิจกรรมเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ***
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก