About AEC

งานหัตถศิลป์ถิ่นอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานหัตถศิลป์ถิ่นอาเซียน
 

นิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ช่าง 10 หมู่ ช่างศิลป์ไทย ณ สนามหลวง นำเสนอความหลากหลายของงานหัตถศิลป์จากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมการสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และการสาธิตและจำหน่ายผลงานศิลปกรรมจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรและนิทรรศการงานต้นแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์ "บูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์” ขนาดเท่าพระองค์จริง 1 รูป และแบบ สเก็ตซ์
 
จัดแสดงภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งาน ใต้ร่วมพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก