About AEC

การจัดงาน Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การจัดงาน Asia Golf Tour
 

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ International Association of Tour Operations (IAGTO) เป็นเจ้าภาพจัดงาน Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2016 เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟนานาชาติ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านกอล์ฟของประเทศไทย
 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2016 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย (ททท.) และ International Asia Golf Tourism Convention (IAGTC) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการขายระดับนานาชาติให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกอล์ฟ ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันอีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านกอล์ฟของประเทศไทยในเวทีระดับโลกในฐานะ World Class Golf Destination การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ซื้อจากต่างประเทศและตัวแทนผู้ประกอบการด้านกีฬากอล์ฟจากประเทศไทยประมาณ 600 ราย เข้าร่วมงาน โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 25 เมษายน 2559 และการเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา การจัด FAM TRIP สถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมไปถึงการทดสอบสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานระดับสากล ในพื้นที่อีกด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก