About AEC

เร่งเจรจา FTA ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เร่งเจรจา FTA ไทย-สหภาพเ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ และจากการหารือร่วมกับนายอเล็กซี ลีคาชอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีไทย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 5 เท่าใน 5 ปี โดยฝ่ายไทยเสนอให้จัดทำจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงในระดับรองนายกรัฐมนตรี (High-level Joint Commission) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัสเซียเห็นด้วยและเตรียมประกาศการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงในช่วงการเยือนของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งฝ่ายไทยเสนอให้ตั้งคณะทำงานร่วมกันเรื่องการซื้อขายสินค้าเกษตร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มพูนและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้ รัสเซียได้เสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบด้านการค้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเร่งหารือเพื่อหาข้อสรุปดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการเยือนของนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายเตรียมที่จะร่วมจัดกิจกรรมความร่วมมือของภาคเอกชนในช่วงการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีด้วย
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้รัสเซียพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการจัดทำความตกลง FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบด้วย รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์มีเนีย และคีร์กีซสถาน โดยรัสเซียอยู่ระหว่างการโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิก EAEU ที่เหลือสนับสนุนแนวคิดการจัดทำ FTA กับไทย โดยคาดหวังว่าจะสามารถประกาศเจตนารมณ์การจัดทำ FTA ระหว่างไทย-EAEU ในช่วงการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคมนี้
 
สำหรับมูลค่าการค้ารวมไทยและรัสเซียในปี 2558 มีมูลค่า 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 929.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปยังรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก