Economy and Investment

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสิงคโปร์ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามเขตแนวชายแดน เศรษฐกิจดิจิทัล

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสิงคโ
 

ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับ รมว.กต. สิงคโปร์ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่และเป็นประธานร่วมเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ ครั้งที่ 12 และแสดงความขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสิงคโปร์
 
ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและรอบด้านระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสิงคโปร์เมื่อปี 2558 โอกาสนี้ รมว.กต. สิงคโปร์ ย้ำคำเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 15th Asia Security Summit ที่สิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากไม่ติดภารกิจ ยินดีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณสิงคโปร์สำหรับความเข้าใจถึงสถานการณ์ของไทย ขอให้มั่นใจว่า ประเทศไทยกำลังดำเนินการตาม Roadmap ของรัฐบาลในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดองและบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนโอกาสนี้
 
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเศรษฐกิจ โดย รมว.กต. สิงคโปร์เห็นว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงชะลอตัว อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ยังคงเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยและพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไทย โดยเห็นช่องทางความร่วมมือใหม่ๆ ในหลายด้าน พร้อมยินดีกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในกรอบ STEER ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนสิงคโปร์ให้มีลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามเขตแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยมีความยินดีและขอเชิญชวนนักลงทุนจากสิงคโปร์ที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง และประสงค์ที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ของสิงคโปร์ในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการท่องเที่ยว รมว.กต. สิงคโปร์ หวังให้มีการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Cruise Toursim) โดยเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค โดยไทยพร้อมร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านข่าวกรองเกี่ยวกับก่อการร้ายระหว่างประเทศ และการเผยแพร่ของแนวคิดสุดโต่ง ซึ่งเป็นภัยร่วมกันของประเทศในภูมิภาค ซึ่งรมว.กต. สิงคโปร์ กล่าวว่ายินดีถ่ายทอดประสบการณ์ของฝ่ายสิงคโปร์ด้านการลดแนวความคิดสุดโต่ง (deradicalisation) ฟื้นฟูผู้เคยมีความคิดสุดโต่งให้กลับคืนสู่สังคม (rehabilitation) และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการแพร่ขยายของแนวความคิดสุดโต่ง ในตอนท้าย
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะสิงคโปร์รับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน ต่อจากไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งไทยสนับสนุนการทำหน้าที่ผู้ประสานงานอาเซียน – จีนของสิงคโปร์ที่พยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธีบนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างกัน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก