Tourism

ศิลปะประติมากรรมทรายริมชายหาด “สีสันทะเลชุมพร สู่อาเซียน”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ศิลปะประติมากรรมทรายริมช
 

ที่งานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2559 ที่ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภายใต้แนวคิดการจัดงานที่ว่า "สีสันทะเลชุมพร สู่อาเซียน ต้องห้าม...พลาด” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
มีการจัดแสดงศิลปะประติมากรรมทรายริมชายหาด ที่ได้ปั้นแกะสลักทรายเป็นสถานที่สำคัญ หรือเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งมีประวัติแสดงถึงความสำคัญของสถานที่ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอีกด้วย ประกอบด้วย
 
-ประเทศสปป.ลาว "ประตูชัย เวียงจันทร์" ซึ่งถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน ในปี พ.ศ.2512 มีลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส แต่ยังคงมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็น
-ประเทศกัมพูชา "อังกอร์วัด" นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเศียมเรียบ สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าศุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นศาสนสถานประจำพระนคร เป็นสัญลักษณ์ของประเทศโดยปรากฏอยู่ในธงชาติ และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ "เมืองพระนครปราสาทนครวัด
-ประเทศมาเลเซีย "ทวินทาวเวอร์" อาคารหอคอยคู่เปโตรนาศ เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่บริเวณในกลางย่านธุรกิจ ซึ่งนับเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก ด้วยความสูง 451.9 เมตร
-ประเทศเมียนมา "โกลเด้นร๊อค" พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจทีโย ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤาษี ตั้งอยู่ที่เมืองไจโท อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของพม่า บนยอดเขาพวงลวง เป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลก นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ
-ประเทศไทย "ยักษ์ในวรรณคดีไทย" จากเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของไทย โดยมีต้นเค้าจากวรรณคดีอินเดียคือ มหากาพย์รามายณะ ตัวละครที่นำมาจัดแสดงคือ ยักษ์กุมภกรรณ เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากที่สุดตนหนึ่ง มีอาวุธประจำกายคือ หอกโมกขศักดิ์
-ประเทศสิงคโปร์ "สิงคโปร์ เมอร์ไลออน" ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ ในปี 1964 เป็นรูปปั้นหัวสิงโต ร่างเป็นปลายืนอยู่บนยอดคลื่น โดยหัวสิงโตหมายถึง สิงโตที่เจ้าชายซางนิลาอุตามะเคยเห็นที่พระองค์พบเกาะซึงาปุระ ในปี ค.ศ. ที่ 11 ตามบันทึกของชาวมาเลย์ ส่วนหางที่เป็นปลาคือ สัญลักษณ์ของเมืองโบราณเทมาเซ็ค ซึ่งหมายความว่า ทะเล ในภาษาชวา
-ประเทศอินโดนีเซีย "บุโรพุทโธ" มหาสถูปโปโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ ในประเทศไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นศาสนาสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา โดยในปี พ.ศ.2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ บุโรพุทโธ เป็นมรดกโลก
-ประเทศเวียดนาม "สุสานโฮจิมินห์" โฮจิมินห์ ถือเป็นรัฐบุรุษอันดับหนึ่งของชาวเวียดนามตลอดกาล เพราะ โฮจิมินห์ เป็นแกนนำสำคัญในการปลดแอกเวียดนามจากการยึดครองของผรั่งเศส และยังเป็นผู้รวมเวียดนามเหนือ-ใต้ ให้กลายเป็นประเทศเวียดนามเพียงหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์ในสงครามเวีดนามอีกด้วย
-ประเทศบรูไน "มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลิไซฟุ" เป็นอิสลามมัสยิดตั้งอยู่ในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงของรัฐสุลต่านบูรไน ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เป็นสถานที่ของการเคารพบูชาสำหรับชุมชนมุสลิม เป็นสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งบรูไน
 -ประเทศฟิลิปปินส์ "ซานตาโมนิกาโบสถ์" เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะเน่ย์ ซึ่งมีระฆังโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก
 
จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าเที่ยวชมงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2559 "สีสันทะเลชุมพร สู่อาเซียน ต้องห้าม...พลาด”
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก