About AEC

เชียงใหม่ ลงนาม ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับ เกาหลีใต้

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เชียงใหม่ ลงนาม ส่งเสริม
 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร SIPA (Software Industry Promotion Agency) เชียงใหม่ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่เมืองอินซอน และเมืองซ็องนัม ประเทศเกาหลีใต้ โดยทั้ง 2 เมือง มีระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วย กรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองซ็องนัม เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนามิตรภาพและความร่วมมือ ส่งเสริมความเข้าใจในถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกัน ณ ศาลากลางเมืองซ็องนัม
 
สำหรับการลงนามครั้งนี้ จะนำไปสู่ขั้นตอนความร่วมมือในโครงการ International ICT Volunteer (IIV) ที่เป็นโครงการที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ องค์การสหประชาชาติ และทางเมืองซ็องนัม จะนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน IT มาสนับสนุน ดูแลให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี ให้กับชุมชนในเมืองเชียงใหม่ เมืองซ็องนัม จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการนำผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนา Smart City ร่วมวางแผนพัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีการร่วมมือในเรื่องส่งเสริมกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ดำเนินการไม่ถึง 3 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการนำบริษัทชั้นนำและกลุ่มธุรกิจ startup ของเมืองซ็องนัม เข้ามาร่วมพัฒนาให้กลุ่มธุรกิจ Startup ในเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ดำเนินการไม่ถึง 3 ปี ในระบบนิเวศน์ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
 
ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือนอกรอบ ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการให้สามารถเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมด้านผู้ผลิตซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ ที่เข้าร่วมงานกว่า 40 บริษัท
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก