About AEC

ไทยเป็นประธานจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของกลุ่ม G77 ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเป็นประธานจัดประชุมผู
 

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคมนี้ ประเทศไทยจะจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หรือ G77 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดการประชุมในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย อดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ เช่น เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรจากนครนิวยอร์ก ส่วนหัวข้อหลักของการประชุมฯ ประกอบด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา เพื่อการอนุมัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 บทบาทของกลุ่มในการเสริมสร้างสถาปัตยกรรมความร่วมมือพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา และแนวทาง วิธีการในการระดมทุนและการดำเนินการ เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา
 
นอกจากนี้ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก