Tourism

กิจกรรม “Thai-Malaysia Friendly Paramotor Flying Tour” สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กิจกรรม “Thai-Malaysia F
 

ชมรมไทยพารามอเตอร์ร่วมกับสมาพันธ์กีฬาการบินประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม "Thai-Malaysia Friendly Paramotor Flying Tour” ภายใต้โครงการ AEC Paramotor Friendship เมื่อ (5 มี.ค. 59) ซึ่งนำสมาชิกจากทั่วประเทศ รวมทั้งจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 48 คน โดยมีการนำฝูงบินชมทัศนียภาพและความสวยงามของพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พร้อมเข้าพักที่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการเผยแพร่กีฬาพารามอเตอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วย
 
นายวสุชาติ มีบุญมี ประธานชมรมไทยพารามอเตอร์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกชมรมพารามอเตอร์ได้ทำการบินระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังตอกย้ำถึงความเป็นมิตรประเทศที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียจนเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้เชื่อมั่นว่า พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เหมาะต่อการท่องเที่ยว และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก