About AEC

วธ.เตรียมจัดงานมหกรรมรามายณะอาเซียน (ASEAN Plus Ramayana) อย่างยิ่งใหญ่นำมิติวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุม เตรียมการจัดงานมหกรรมรามายณะอาเซียน (ASEAN Plus Ramayana) เมื่อเร็วๆนี้ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงรามายณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดแสดงมหกรรมรามายณะอาเซียนที่ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน2559 ณ โรงละครแห่งชาติ ,เวทีกลางท้องสนามหลวง ,ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และมิวเซียมสยาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงที่ หาชมได้ยากและมีความยิ่งใหญ่ โดดเด่นเป็นสากล โดยที่ประชุมได้กำหนดการจัดพิธี เปิดงาน ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.30 – 17.30 น. และจะมีพิธีปิดในวันที่ 24เมษายน 2559 เวลา 16.30-18.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 9 ชุด ได้แก่ 
 
1. ชุดบูชาเทพเจ้าและฉาก ณ กรุงมิถิลาแสดงโดยประเทศอินเดีย 
2. ชุดตามกวางและลักสีดาแสดงโดยประเทศเมียนมา 
3. ชุดนกสดายุและถวายพลแสดงโดยประเทศอินโดนีเซีย 
4.ชุดเนรเทศพิเภกแสดงโดยประเทศสปป.ลาว 
5.ชุดหนุมานพบนางสีดาแสดงโดยประเทศสิงคโปร์ 
6.ชุดเผากรุงลงกาและจับนางแสดงโดยประเทศกัมพูชา 
7.ชุดยกรบและสีดาลุยไฟแสดงโดยประเทศฟิลิปปินส์
8.ชุดคืนนครแสดงโดยประเทศไทย และ 
9.การแสดงชุดพิเศษจะเป็นการแสดงรวมทุกชาติ คือ ชุดยกศร ซึ่งจะมีขึ้นในพิธีเปิดเท่านั้น 
 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ วธ.ยังจัดให้มี การแสดงรามายณะในงานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ท้องสนามหลวง รวมทั้งสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ ได้แก่ มิวเซียมสยาม และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเหมือน ความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศอาเซียน โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ต่าง คล้าย ใช่เลย: รามายณะอาเซียน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) "อย่างก็ตาม การจัดงานมหกรรมรามายณะอาเซียนในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีมหากาพย์รามายณะอันเป็นมรดกร่วมที่ทรงคุณค่าในการเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจในความแตกต่างอันหลากหลายของอาเซียน รวมทั้งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักและยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งนำไปสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่เป็นมิตรและมี ทัศนคติที่ดีต่อกันอีกด้วย


ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก