Related Articles

เลื่อนวัน AEC จาก 1 มค 2558 เป็น 31 ธค. 2558

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AECเลื่อนวัน AEC จาก 1 มค 2

แม้จะยังไม่ชัดเจนนักแต่จากคาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนในระยะหลัง กำหนดการเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่เคยประกาศไว้ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2015 ทาท่าจะเลื่อนไปอีกเกือบ 1 ปี เป็นวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015 เหตุผลสำคัญคือ ความไม่พร้อมของสมาชิกบางประเทศ ซึ่งแม้ ดร.สุรินทร์ ไม่ระบุแต่พอเป็นที่เข้าใจว่าหมายถึง ลาว พม่ากัมพูชา และโดยลึกๆ แล้วน่าจะหมายรวมถึงประเทศไทยเราด้วยเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการสำรวจออกมาแล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยว่า AEC คืออะไร และจะมีผลต่อชีวิตมากน้อยแค่ไหน

ความตื่นตัวรับ AEC นั้น เพิ่งปรากฏให้เห็นจากการจัดอบรมสัมมนำมากมายทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนเรารู้ว่าภาคเอกชนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการเตรียมตัว ปรับตัวรอรับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน แต่คนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรยังรู้แต่เรื่องผลผลิตที่น้อยกับราคาที่ตกต่ำ ผู้ประกอบการ SME ยังคิดอยู่กับการเอาตัวให้รอดจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่จะมีผลทั้งประเทศในปี 2556 ส่วนประชาชนในเขตลุ่มเจ้าพระยาได้แต่สาละวนกับปัญหาน้ำท่วมที่กระทบชีวิตเฉพาะหน้ามากกว่าเรื่องอื่นที่ไกลตัว

ภาพของคนไทยส่วนใหญ่กระตือรือร้นต่อ AEC แค่ไหนที่เห็นและเป็นอยู่คือ ยังใช้ชีวิตสบายๆ คือไทยแท้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเคยชินกับการจ่ายค่าแรงถูกๆเทคโนโลยีต่ำๆ ไม่มีงบวิจัยพัฒนา เคยชินกับการเลี่ยงภาษีและการแข่งขันแบบจ่ายใต้โต๊ะ

ข้าราชการไทยนอกจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องAECแล้ว กระทรวงอื่นๆ รู้และตื่นตัวแค่ไหนโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการที่ยังสอนเด็กวัดผลสำเร็จของการศึกษาด้วย”เกรด” มากกว่าคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว “ทำงานเป็น”

การเลื่อน AEC จากต้นปี 2015 ไปเป็นปลายปี เพื่อให้เวลากับความพร้อมที่ 10 ชาติสมาชิกจะเดินหน้าไปพร้อมๆกันนั้นประเทศไทยจะนั่งยินดีกับช่วงเวลาที่ได้เพิ่มมาอีก 1 ปี อย่างไร เราจะถือเป็นโอกาสทองในการเติมเต็มความพร้อมของคนในประเทศเข้าสู่เวทีแห่งการแข่งขัน หรือจะปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเพื่อนับถอยหลังไปวัดดวงกันว่าถ้าไม่โตก็ตาย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก