About AEC

รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจกิจการการบินไทยมีความมั่นคง พร้อมเดินหน้าสู่ศูนย์กลางการบินของอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจกิจ
 

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่องวิวัฒนาการกิจการด้านการบินไทยของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ว่า พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีของอากาศยานไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติให้มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ การทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมในด้านการบินด้วย
 
พลอากาศเอกประจินฯ กล่าวยืนยันว่า ต่อไปประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนอย่างแน่นอน เพราะไทยมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงมั่นใจว่ากิจการการบินไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก