About AEC

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายเวลาใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวเป็น 2 ปี สำหรับกลุ่มที่ใบอนุญาตจะหมดอายุเดือนมีนาคมนี้

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายเ
 

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เสนอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรอนุญาตทำงานชั่วคราว(บัตรสีชมพู) ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 31 มีนาคมนี้ อาศัยและทำงานในประเทศไทยต่อได้ เป็นเวลา 2 ปี เพื่อรอพิสูจน์สัญชาติ และตั้ง แต่วันที่ 1 เมษายน นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดอายุ มารายงานตัวในจุดที่กรมการจัดหางานกำหนด เพื่อรับใบอนุญาตการทำงานบัตรสีชมพูใหม่ ซึ่งจะทำงานได้ครั้งละ 2 ปี จากเดิมครั้งละ 1 ปี ภายใน 120 วัน รวมถึงกรมการจัดหางาน ต้องเร่งออกระเบียบรองรับภายใน 120 วัน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ อาทิ การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ความมั่นคง การป้องกันการตั้งรกรากถิ่นฐาน ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการไม่ขาดแคลนแรงงาน แรงงานต่างด้าวได้รับความคุ้มครองและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 
นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้นำเข้าแรงงานเวียดนาม ในกิจการประมงและก่อสร้าง ตามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) โดยนายจ้างสามารถยื่นขอนำเข้าเอง หรือยื่นผ่านบริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก