About AEC

ประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ นัดแรก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประชุมคณะกรรมการป้องกันเ
 

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศของคณะกรรมการที่กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ถูกกล่าวหา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์ ต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ โดยมีจุดประสงค์ต้องการเร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสนใจและสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หากมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานให้กับคณะกรรมการทราบในทุกระยะ หากผู้บังคับบัญชาเพิกเฉยจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
 
ทั้งนี้ ในการประชุมได้พิจารณาถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบจากสถิติที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2556 - 2558 ซึ่งมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งหมด 1,271 คดี และเป็นคดีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 8 คดี มีผู้ต้องหา 35 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน โดยในที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน รวมถึงเร่งรัดในบางเรื่องที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาธุรการและการประสานงาน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก