About AEC

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำบทบาทไทยในการทำงานเชื่อมโยงอาเซียนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำบทบา
 

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษ ร่วมกับผู้นำอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ และนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นการประชุมเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้นำแต่ประเทศเสนอข้อคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ อย่างเต็มที่ แบ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อการส่งเสริมความมั่นคั่งของภูมิภาค ผ่านนวัตกรรมและการประกอบการ และการประชุมระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในหัวข้อทิศทางยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์
 
นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐ โดยรัฐบาลจะนำเสนอให้เห็นการทำงานของไทยในลักษณะอาเซียนบวกหนึ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้ทุกประเทศในอาเซียน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความแตกต่างเรื่องรายได้และการพัฒนา และจะก้าวไปข้างหน้า โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
ขณะที่เมื่อวานนี้ (15 ก.พ.) นายกรัฐมนตรีได้ให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทย ผู้แทนสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และกลุ่มนักวิชาชีพไทยสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย โดยเน้นพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตที่เป็นประโยชน์กับประเทศ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก