About AEC

ก.วิทย์ เตรียมจัดตั้งไทยเป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.วิทย์ เตรียมจัดตั้งไทย
 

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือโครงการ Food Innopolis ว่า ได้จัดเตรียมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกว่า 20,000 ตารางเมตรไว้แล้ว เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยของบริษัทเอกชนและเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนภาคเอกชนสร้างนวัตกรรมอาหารสำหรับให้บริการเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนวิจัยพัฒนา เช่น การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ทดสอบ ระบบคุณภาพและมาตรฐาน นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์การขนส่งอาหาร เพื่อดึงดูดให้บริษัทอาหารชั้นนำของโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน
 
ล่าสุดกระทรวงวิทย์ฯ ได้เจรจาทำความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญชวนผู้ประกอบการจีนมาลงทุนใน Food Innopolis แล้ว รวมถึงจะจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านงานวิจัยและพัฒนา การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจในการลงทุน และในเร็ว ๆ นี้ จะหารือซีอีโอ 6 บริษัทอาหารรายใหญ่ หารือความร่วมมือและเชิญชวนร่วมพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารของไทยให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเตรียมโร้ดโชว์ต่างประเทศ เชิญชวนบริษัทอาหารชั้นนำของโลกหลายประเทศมาร่วมลงทุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก