Transportation

รมว.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.คมนาคม ติดตามความคืบ
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจทวายร่วมกับตัวแทนจากประเทศญีปุ่น ว่า ในการพัฒนาระยะแรกคือการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายไปยังบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 132 กิโลเมตร โดยให้รัฐบาลประเทศเมียนมาเป็นฝ่ายกู้เงินลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งแผนการศึกษาเบื้องต้นจากประเทศญี่ปุ่น จะใช้ระยะเวลา 2 เดือนจากนี้ พร้อมกับข้อสรุปต้นทุนงบประมาณที่จะต้องใช้
 
ซึ่งในขณะนี้ยังความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ ทั้งยังต้องหารือในเรื่องการออกแบบด่านชายแดนของไทยและเมียนมา โดยมีข้อเสนอคือ ฝ่ายไทยเป็นผู้ออกแบบ หรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ออกแบบ ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของถนนและสะพานระหว่างทั้ง 2 ด่าน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก