Economy and Investment

ก.อุตสาหกรรม ศึกษาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า สาธารณรัฐเกาหลีเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้รูปแบบการเพิ่มผลผลิตและผลิตภาพรวมทั้งมีการบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรายใหญ่ก่อนจะกระจายไปยังธุรกิจเอสเอ็มอี เช่นเดียวกับแนวทางที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการฯคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ข้อสรุปถึงผลิตภัณฑ์เป้าหมาย นักลงทุนรายใหญ่และประเทศเป้าหมายแล้ว เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าฯเดิมด้วยการชักจูงนักลงทุนรายใหญ่จากทั่วโลกให้มาลงทุน โดยมีผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 12 ประการ อาทิ อุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ แบบS SD / ทีวีจอ OLED / เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว (Sensors) / อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า / กล้องวงจรปิด (CCTV) / อุปกรณ์ไอทีที่สวมใส่ติดตัว (Wearable Devices) และอุปกรณ์โทรคมนาคมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีสามารถเป็นต้นแบบแก่ไทยได้เป็นอย่างดี
 
นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวด้วยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้มีมาตรการสนับสนุนพัฒนาคลัสเตอร์ (การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเก่งในการพัฒนาสินค้า) 4 ด้าน เพิ่มเติมเพื่อจูงใจนักลงทุนเพิ่ม ได้แก่ การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก