About AEC

ไทย-กัมพูชา ลงนามข้อตกลง 3 ฉบับ พัฒนาแรงงาน-จุดผ่านแดนถาวร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภามิตรภาพไทย-กัมพูชา และสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้มีการหารือกันถึงการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในกัมพูชา ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นประเทศที่น่าสนใจ โดยเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของกัมพูชามีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีล่าสุดขยายตัวถึง 7%
 
ดังนั้น จึงได้พูดคุยถึงโอกาสพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของภาคเอกชนเพื่อนําไปช่วยแก้ไข ลดอุปสรรคทางการค้า ทั้งนี้ ไทยและกัมพูชาตั้งเป้าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 5 ปี หรือจากปัจจุบันมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 5,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะเพิ่มเป็น 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่สําคัญคือต้องมีการปรับสมดุลทางการค้าระหว่างกันจากปัจจุบันที่ไทยได้ดุลการค้ากว่า 90% โดยการเข้าไปลงทุนในกัมพูชามากขึ้น ในขณะเดียวกันได้ประชุมร่วมกับ นายซุน จันทอล รมว.พาณิชย์กัมพูชา และการประชุมคณะกรรมการร่วม (กกร.) ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย-กัมพูชา โดยมีนักธุรกิจไทยเข้าร่วมกว่า 100 ราย ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคธุรกิจ
 
นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามในเอกสาร 3 ฉบับ คือ
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรหนองเอี่ยน-สตึงบม และ
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต-บันเตีย เมียนเจย
 
ซึ่งเป็นการประกาศความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ ในการเดินหน้าพัฒนาการในด้านค้าชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยได้จัดงาน "TOP Thai Brand 2016" หรือสุดยอดแบรนด์ไทย 2559 ที่กัมพูชา ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดนอกไทยเป็นครั้งแรก โดยจะเป็นโอกาสของ SMEs ไทยในตลาดต่างประเทศมากขึ้น
 
นายนรินทร์เดช ทวีแสงพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จํากัด กล่าวว่า บริษัทได้เปลี่ยนมาเพิ่มโอกาสให้สินค้าตัวเอง โดยขยับจากผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) มาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าของตัวเอง โดยได้เริ่มผลิตโทรทัศน์แบรนด์ "altron" เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นสินค้าระดับกลาง มีกําลังการผลิต 1,200 เครื่องต่อวัน ขณะนี้ได้ทําตลาดในไทยแล้วรวมถึงเริ่มส่งออกไปยังเอเชียใต้ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ และบริษัทยังตั้งเป้าเจาะตลาดในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ให้มากขึ้นภายใน 2 ปี ซึ่งการมาร่วมงาน TOP Thai Brand 2016 ถือเป็นครั้งแรกของบริษัทในการมาเปิดตัวที่ต่างประเทศ เชื่อว่าจะช่วยสร้างแบรนด์ให้รู้จักในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก