Economy and Investment

รัฐบาลเร่งเพิ่มด่านถาวรและศูนย์กระจายสินค้าแนวชายแดน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐบาลเร่งเพิ่มด่านถาวรแ
 

นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการส่งออกสินค้าและขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนาม โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ปี 2559 จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าบริเวณด่านชายแดนถาวรเพิ่มด่านอีก 4 ด่าน จากเดิมที่มี 6 ด่าน และจัดทำศูนย์กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ ในจังหวัดไพลินและจังหวัดพระตะบอง โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าไทย - กัมพูชา โตร้อยละ 30 จากปัจจุบันที่มีมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังไม่รวมมูลค่าการซื้อขายอย่างไม่เป็นทางการในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหากทำให้มูลค่าการซื้อขายที่ไม่เป็นทางการเข้าสู่ระบบได้จะช่วยผลักดันให้ตัวเลขมูลค่าการส่งออกไทยสูงขึ้นได้ตามนโยบายของภาครัฐ
 
นอกจากนี้ ยังเตรียมใช้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายจัดคาราวานสินค้าไทยที่มีมาตราฐานสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ขยายตลาดในกัมพูชา และเตรียมจัดกิจกรรมนำคณะคาราวานรถซุปเปอร์คาร์จากกัมพูชาเดินทางไปพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนไทยเห็นศักยภาพและกำลังซื้อของกัมพูชา
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก