About AEC

การจัดงานเสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การจัดงานเสน่ห์ภูมิปัญญา
 

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC ณ บริเวณที่บริเวณลานข้างสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 
 
โดยการจัดงานนั้นมีแนวความคิดให้เป็นการเสริมสร้างเสน่ห์ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่เออีซีเพื่อให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ของประเทศที่เปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
 
ภายในงานได้จัดแบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วย
1. โซนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่งและของระลึก และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
2. โซนจัดแสดงและเวทีกิจกรรมหรือศาลาสาธิต จะมีการนำเสนอวิธีการผลิตสินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม รวมถึงจะมีการแสดงและนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก