About AEC

อาเซียนจะจัดประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 11 ณ ประเทศบรูไนฯ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อาเซียนจะจัดประชุม RCEP-
 

น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลง หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) จะมีการประชุม ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศบรูไนฯ โดยไทยจะร่วมกับสมาชิกอาเซียนหารือร่วมกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อผลักดันให้การเจรจา RCEP ให้ประสบความสำเร็จภายในปี 2559 ตามที่ผู้นำได้กำหนดไว้
 
ทั้งนี้ ในประเด็นการค้าสินค้าจะมีการติดตามรายละเอียดการเปิดตลาด โดยจะผลักดันให้มีการลดภาษีที่ครอบคลุมสินค้าที่ค้าขายกันใน RCEP เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้สมาชิก RCEP ได้ตกลงที่จะลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก 65% ของรายการสินค้าที่ค้าขายกันทั้งหมดประมาณ 8 - 9 พันรายการ เหลือภาษี 0% ทันที และอีก 20% จะลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 10 ปี ส่วนอีก 15% ที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอ่อนไหวจะมีการเจรจาให้มีแนวทางการลดภาษีต่อไป
 
"กำลังจะคุยกันในหลักการว่าจะเปิดตลาดกันทั้ง 100% ได้หรือไม่ โดยให้ยกเว้นการลดภาษีได้บางรายการสินค้า ซึ่งต้องไปพูดคุยกันก่อนเพราะเรื่องนี้อาจจะยากเพราะอาเซียนกับ 6 ประเทศคู่เจรจา มีความแตกต่างกันมาก และถ้าทำได้ก็จะเป็นผลดีกับการค้าขายใน RCEP แต่ถ้าจะใช้แนวทางนี้ก็ต้องมีการยืดหยุ่นให้กับอาเซียนใหม่ซึ่งต้องไปคิดกันว่าจะให้มีแต้มต่อยังไง โดยในส่วนของไทยมีความพร้อมที่จะลดภาษีมากกว่าที่คุยกันไว้ เพราะภาษีของไทยมากกว่า 80% เป็น 0% ไปแล้ว" น.ส.ศิรินารถกล่าว
 
สำหรับการเปิดตลาดการค้าบริการจะมีการติดตามรายละเอียดการเปิดตลาดว่าสมาชิกแต่ละประเทศจะเปิดบริการอะไรบ้าง ซึ่งทุกประเทศจะต้องยื่นภาคบริการที่จะมีการเปิดตลาด โดยในส่วนของอาเซียนมีเกณฑ์ร่วมกันในการเปิดตลาดแล้วว่าจะใช้การเปิดเสรีบริการภายใต้กรอบอาเซียนเป็นหลัก แต่รายละเอียดอาจจะน้อยกว่าที่เปิดเสรีในอาเซียน และเมื่อได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วสมาชิกจะยื่นข้อเรียกร้องว่าอยากให้เปิดอะไรเพิ่มเติม ส่วนการเปิดตลาดการลงทุนอยู่ระหว่างการยื่นรายละเอียดว่าจะเปิดให้อะไรให้สมาชิกเข้ามาลงทุนในธุรกิจไหนได้บ้าง นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 
น.ส.ศิรินารถกล่าวว่า การเปิดเสรีในกรอบ RCEP อยากให้มีการเปิดเสรีที่มากกว่าข้อตกลง FTA เดิมที่อาเซียนทำกับคู่เจรจาทั้ง 6 ประเทศ เพราะถ้าทำแล้วรายละเอียดข้อตกลงน้อยกว่าเดิมก็จะทำให้แข่งขันกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ได้ยาก แต่ถ้าทำได้ดีมีการเปิดเสรีมากกว่าเดิมและมีเงื่อนไขที่เข้มข้นขึ้นก็จะทำให้ RCEP แข่งกับ TPP ได้ เพราะ RCEP เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก