About AEC

การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 คืบหน้ากว่า 30%

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไ
 

นายจงจิตร เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 และประธานกรรมการบริหารงานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดและการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 กล่าวถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยิน ที่บริเวณบ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า หลังพิธีปฐมฤกษ์การก่อสร้างสะพานแห่งนี้เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 ขณะนี้มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 30 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและตอม่อสะพานฝั่งไทยจำนวน 12 ต้น และฝั่งเมียนมา 6 ต้น ดำเนินการแล้วเสร็จ
 
ทั้งนี้ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 พร้อมถนนโครงข่ายจะมีความยาวฝั่งไทย 17 กิโลเมตร และฝั่งเมียนมา 4.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 3,900 ล้านบาท ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าขายชายแดนรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้เป็นอย่างมาก
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก