About AEC

ตม. ตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมือง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ตม. ตั้งศูนย์ควบคุมสั่งก
 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกันให้สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ Thai Immigration 24/7 Center (TIC) เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้าออกประเทศให้เชื่อมโยงครอบคลุมกับทุกด่าน เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออกประเทศไทยย่อมมากขึ้นเป็นเท่าตัว
 
ซึ่งศูนย์นี้ตั้งขึ้นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู ภายในศูนย์จะมีจอแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดตามด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ทำให้สามารถตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยได้ทันที อีกทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลบุคคลเข้าออกประเทศได้ทุกด่าน รวมถึงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า ระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติและฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 
พลตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชื่อมั่นว่าศูนย์นี้จะเป็นผลดีต่อการตรวจสอบ ควบคุมบุคคลต่างชาติและยานพาหนะที่เข้ามาในประเทศไทย หากพบเป็นบุคคลมีประวัติ ถูกขึ้นบัญชีดำหรือบุคคลเฝ้าระวัง สามารถปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศหรือตามจับกุมดำเนินคดีได้ทันที
 
โดยจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการรักษาความมั่นคงของประเทศคือข้อมูลข่าวสารที่ต้องประสานงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องยิ่งมีข้อมูลมากก็ทำให้เรารู้มากขึ้น ป้องกัน เฝ้าระวังภัยได้มากขึ้น และเมื่อมีข้อมูลมากก็ต้องมีระบบจัดการข้อมูลที่ดีตามมาเช่นกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้น ๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก