Tourism

แพ็คเก็จท่องเที่ยวตรวจสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

แพ็คเก็จท่องเที่ยวตรวจสุ
 

นางสาววรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวระหว่างการแถลงแนวทางการส่งเสริมการขาย ปี 2559 ในกิจกรรม "ร่วมคิดร่วมทำ สร้างสรรค์ ท่องเที่ยวยั่งยืน” ซึ่ง ททท.สำนักงานตราด จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า จังหวัดตราดนับเป็นจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและเวียดนาม
 
ททท.ตราด จึงได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและบริษัทนำเที่ยวของกัมพูชา ทั้งในกรุงพนมเปญและสีหนุวิลล์ ร่วมกันจัดแพ็คเก็จท่องเที่ยวจังหวัดตราดในลักษณะแพ็คเก็จตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือซัวสะเดยไทยแลนด์ ราคาต่อคน 20,000 บาทขึ้นไป โดยนำนักท่องเที่ยวระดับตลาดบนของกัมพูชาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานของจังหวัดตราดพร้อมทั้งนำท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง
 
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด ยังกล่าวอีกว่า ตลาดการท่องเที่ยวของหมู่เกาะทะเลตราดได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง หลังจากเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด "เมืองเกาะในฝัน” โดยเฉพาะการมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก