About AEC

ไทย-กัมพูชา ร่วมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร ศรีสะเกษ - อุดรมีชัย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-กัมพูชา ร่วมพัฒนาจุด
 

นายยุทธนา วิริยะกิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมพร้อมลงพื้นที่จัดระเบียบจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับนายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย นายอุน จันดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาาการผ่านแดน
 
สำหรับการประชุมร่วมกับฝั่งกัมพูชาในครั้งแรก หลังจากได้เปิดประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรื่องการปรับปรุงพัฒนาบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยจะใช้ระบบการวางตู้คอนเทนเนอร์ทำให้เกิดเป็นระเบียบและสวยงาม ส่วนในเรื่องการค้าขายชายแดน เดิมทีทางจ.ศรีสะเกษ จะเปิดให้มีตลาดนัด ในวันพฤหัส กับวันอาทิตย์ ซึ่งที่ประชุมได้คุยกันในขั้นทดลองให้มีเพิ่มมาอีก 1 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ และในอนาคตอาจเปิดได้ ทั้ง 7 วัน
 
สำหรับเรื่องบัตรผ่านแดน จ.ศรีสะเกษ เน้นการใช้บอเดอร์พาส กับพาสปอร์ต ซึ่งในที่ประชุมตกลงกันว่าผู้ที่จะไปค้าขายในบริเวณเมืองหมายช่องสะงำใช้การเดินทาง ไป-กลับ เช้า-เย็น จะใช้อิมมิเกรชั่น การ์ด โดยใชัระบบเทคโนโลยีมาช่วยแทนการใช้ตั๋วฉีก ซึ่งเป็นการควบคุมบุคคลลักลอบเข้าเมืองได้เป็นอย่างดี โดยทั้ง จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และ จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จะดำเนินการร่วมกันในแบบแปลนร่วมกัน และคาดว่าจะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และจะใช้วันสงกานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยและปีใหม่ประเทศกัมพูชา มาทำพิธีเปิดร่วมกันต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก