Economy and Investment

กรมส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมส่งเสริมเพิ่มขีดความส
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประการเอสเอ็มอี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หวังดึงภาคอุตสาหกรรมในประเทศ-ต่างประเทศเข้ามาลงทุน เติบโตตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส และจังหวัดกาญจนบุรี
 
โดยมีสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้มุ่งหวังให้SMEs ได้ใช้โอกาสและประโยชน์จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคลากร อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
จึงเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการมากมาย ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมิ่งขวัญ คงฤทธิ์ โทร. 08-1622-9606 โทรสาร 0-2354-3275 อีเมล mingkhwan@gotaec.com ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.gotoAEC.com
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก