Economy and Investment

การค้าชายแดนสปป.ลาว ฝั่งจ.หนองคายคาดเพิ่มขึ้นในปีนี้

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การค้าชายแดนสปป.ลาว ฝั่ง
 

นายชูวงศ์ กาญจนมยูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ในปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่ารวม 59,142 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออก 54,872 ล้านบาท และนำเข้า 4,270 ล้านบาท มูลค่าลดลงจากปีที่แล้ว 2,451 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 มีมูลค่ารวม 61,592 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าส่งออก 58,270 ล้านบาท และนำเข้า 3,323 ล้านบาท
 
สำหรับปีนี้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมูลค่าการค้าชายแดนน่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สปป.ลาว อยู่ในช่วงที่มีการก่อสร้างและพัฒนาประเทศ มีโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการและสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงซื้อจากไทยเหมือนเดิม
 
สินค้าที่ส่งออกมากที่สุดในปี 2557-2558 คือ น้ำมันปิโตรเลียม รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก พร้อมเครื่องปรับอากาศขับเคลื่อนสี่ล้อ สาเหตุมูลค่าการค้าปี 2558 ลดลงเนื่องจาก สปป.ลาว ได้ซื้อสินค้าจาก จีน เพิ่มขึ้น ทั้งยังมีนักลงทุนจากจีน และแรงงานเข้ามาดำเนินงานในการก่อสร้างมาก ด้านสินค้าจากจีนก็มีราคาถูกด้วย
 
นายชูวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดน อีกทั้งจังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะเพิ่มขึ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก