Transportation

บขส. เตรียมขยายเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

บขส. เตรียมขยายเส้นทางกา
 

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยถึงนโยบายเดินรถระหว่างประเทศ ว่า กระทรวงคมนาคมยังยืนยันที่จะให้ บขส. ร่วมกับบริษัทคู่สัญญาไตรภาคี จัดการเดินรถระหว่างประเทศกับเอกชนเดินรถของแต่ละประเทศ ในการขยายเส้นทางเพิ่มเติมอีก
 
โดยในปี 2559 มีแผนที่จะขยายเส้นทางเดินรถประมาณ 3 - 4 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่ภาคกลางของไทย เช่น เส้นทางเสียมเรียบ - พัทยา - แหลมฉบัง เส้นทางเวียดนาม - สปป.ลาว - ไทย เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมขนส่งทางบกกลาง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
 
ปัจจุบัน บขส. ได้ร่วมกับเอกชนในแต่ละประเทศจัดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว - ราชอาณาจักรกัมพูชา ใน 14 เส้นทาง โดยเปิดเดินรถเส้นทางแรกตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ประกอบด้วย เส้นทางจังหวัดหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์, อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์, อุบลราชธานี - ปากเซ, มุกดาหาร - สะหวันนะเขต, ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์, กรุงเทพมหานคร - นครหลวงเวียงจันทน์, นครพนม - เมืองท่าแขก, เชียงใหม่ - แขวงหลวงพระบาง, อุดรธานี - หนองคาย - เมืองวังเวียง, กรุงเทพมหานคร - ปากเซ, เชียงราย - อำเภอเชียงของ - แขวงบ่อแก้ว, กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ, กรุงเทพมหานคร - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ, เลย - แขวงไชยะบุรี - แขวงหลวงพระบาง และจังหวัดเลย - แขวงไชยะบุรี
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก