About AEC

ธนาคารกลางกัมพูชาออกเหรียญที่ระลึกในการเข้าสู่ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ธนาคารกลางกัมพูชาออกเหรี

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ( เอ็นบีซี ) ออกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการที่สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน ) ทั้ง 10 ประเทศ ประสบความสำเร็จในการบูรณาการเศรษฐกิจของภูมิภาค ด้วยการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( เออีซี ) ซึ่งทำให้เกิดผลประโยชน์แก่สมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 
 
ทั้งนี้ เหรียญเงินดังกล่าวมีน้ำหนัก 3.1 กรัม ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ 3,000 เรียล ( ราว 27 บาท ) โดยด้านหนึ่งเป็นรูปปราสาทนครวัด ขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นรูปธงอาเซียนและธงชาติของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศล้อมรอบคำว่า "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015" ผู้ที่สนใจสามารถซื้อเหรียญกที่ระลึกนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักงานใหญ่ของเอ็นบีซี ในกรุงพนมเปญ ราคาเหรียญละ 223,000 เรียล ( ราว 1,990 บาท ) 
 
ผู้นำ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ลงนามร่วมกันในปฏิญญาก่อตั้งเออีซี ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย เมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา โดยเออีซีจะเป็นองค์กรที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก