About AEC

อธิบดีกรมสารนิเทศฯอินโดนีเซียเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์(นายจรูญ ไชยศร)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อธิบดีกรมสารนิเทศฯอินโดน
 

H.E.Ms.Raden Agen Esti Andayani อธิบดีกรมสารนิเทศและการทูตสาธารณะ ,Ms.Siti Sofia Sudarma ผอ.ด้านสารนิเทศและสื่อมวลชน และ Mr.Pratomo Adi Nugroho หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายสุภาค โปร่งธุระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ และน.ส.วีนัส อัศวภูมิ นักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ  ร่วมเข้าพบด้วย
 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า  กรมประชาสัมพันธ์  กับ คณะกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งอินโดนีเซีย ( Televisi Republik Indonesia : TVRI ) มีการขยายความมือทวิภาคึด้านสื่อสารมวลชนและสารสนเทศ โดยทั้งสองฝ่ายมีการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการกระจายเสียง ในกรอบ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและรายการ การร่วมผลิตรายการ การพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือการรายงานและการสนับสนุนภาพข่าวในภาวะวิกฤต ซึ่งมีการหารือเมื่อปี 2556 และขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดย TVRI 
 
ส่วนทางด้านวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอินโดนีเซีย ( Radi Republik Indonesia : RRI ) แจ้งความประสงค์ที่จะมีความร่วมมือด้านกิจการกระจายเสียงกับ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) และมีการพิจารณาแก้ไขสารัตถะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งสถานีวิทยุ RRI ทราบข้อความที่ปรับแก้ไข โดยร่างบันทึกข้อตกลงทางวิทยุกระจายเสียง จะอยู่ในกรอบ การแลกเปลี่ยนรายการ ข่าว แลกเปลี่ยนรายการดนตรีทางวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนบุคลากร การเยือน แลกเปลี่ยนรายการวันสำคัญประจำชาติ ตลอดรวมทั้งแลกเปลี่ยนวัสดุกระจายเสียงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของรัฐบาล และการเฉลิมฉลองวันครบรอบทางประวัติศาสตร์ของประเทศคู่ภาคี เพื่อจะนำไปเผยแพร่
 
ซึ่งอธิบดีกรมสารนิเทศและการทูตสาธารณะ อินโดนีเซีย กล่าวว่าจะติดตามเรื่องนี้ และผลักดันให้มีการดำเนินงานโดยเร็ว  พร้อมกันนี้ทั้งสองผ่าย มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน โดยเฉพาะ Social media ซึ่งในประเทศอินโดนีเซียนิยมใช้ twitter instragram และ facebook (ตามลำดับ)ในการเผยแพร่ข่าวสาร 
 
นอกจากนี้ อธิบดีกรมสารนิเทศฯอินโดนีเซีย  ได้กล่าวชื่นชม กรมประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำประชาสัมพันธ์นับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการจัดงาน ASEAN Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก