Economy and Investment

มนตรีแห่งรัฐจีน ยินดีให้ความร่วมมือไทย พร้อมเร่งรัดความร่วมมือด้านรถไฟ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มนตรีแห่งรัฐจีน ยินดีให้
 

นายหวัง หย่ง (H.E. Mr. Wang Yong) มนตรีแห่งรัฐจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือว่า
 
นายกรัฐมนตรีหวังให้จีนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมถึงให้มีการตั้งกลไกการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าและการลงทุนที่เป็นรูปธรรม เร่งรัดการดำเนินการว่าด้วยความร่วมมือสินค้าเกษตร โดยเร็ว ซึ่งมนตรีแห่งรัฐจีนยินดีให้การสนับสนุน พร้อมกล่าวว่าเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนว่าด้วยความกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และลงนามซื้อขายข้าวและยางพารา โดยเป็นข้าว 1 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน
 
ในด้านการค้า นายกรัฐมนตรีหวังให้การค้าสองฝ่ายขยายตัวเป็นสองเท่าของตัวเลขการค้าในปัจจุบัน และตั้งจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 10 ล้านคนในปีหน้า ซึ่งมนตรีแห่งรัฐจีนกล่าวว่าในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายมีมากถึง 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้มูลค่าการค้าจะสูงถึง 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
สำหรับความร่วมมือด้านรถไฟ นายกรัฐมนตรีหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาข้อสรุปรวมกันในประเด็นที่ยังค้างคาอยู่โดยเร็ว ซึ่งนอกจากการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางระบบราง ไทยกับจีนควรร่วมมือกันส่งเสริมความเชื่อมโยงอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย เช่น เส้นทางถนน การขนส่งทางน้ำ และอากาศ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญจีนเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย
 
นอกจากนี้มนตรีแห่งรัฐจีนแสดงความชื่นชมบไทยในฐานะผู้ประสานงานจีน-อาเซียน ที่ช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนให้คืบหน้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนประสบความสำเร็จ และชื่นชมความมุ่งมั่นของจีนที่ร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก