Tourism

เชียงรายจัดงานไม้ดอกอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เชียงรายจัดงานไม้ดอกอาเซ
 

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย การแถลงข่าวการจัดงานไม้ดอกอาเซียน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
 
นายบุญส่งฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นงานไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ภายในงานมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฏานมาประดิษฐานเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะ 
 
นอกจากนั้นมีขบวนบุปผชาติทางน้ำ สวนดอกไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอาเซียน การแสดงอุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โคมไฟแฟนซี การแสดงพลุ และน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง และการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์  อุทยานกล้วยไม้
 
จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวในงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก