Tourism

ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยวอาเซียน Champions #GoThailandGoASEAN

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กิจกรรม Champions #GoThailandGoASEAN “แข่งขันท่องเที่ยววิถีไทย วิถีอาเซียน”

ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยว
 


แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบคัดเลือก ผ่านกิจกรรม hashtag #GoThailandGoASEAN

จะพิจารณาการคัดเลือกจากการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ เกี่ยวกับท่องเที่ยวใน ASEAN ลงใน Social Media ของท่านเช่น Instagram, Socialcam, Twitter, Facebook, Youtube , Google+ แล้วติด Hashtag #GoThailandGoASEAN หรือ #GoThailand #GoASEAN (หมดเขตส่งผลงาน : 15 กันยายน 2558)

โดยได้คัดเลือกผู้มาร่วมแข่งขันที่ประเทศไทยจำนวน 3 ทีม (ในแต่ละทีมประกอบด้วย ผู้แข่งขัน 1 ท่าน และผู้ติดตามอีก 1 ท่าน )    

 

Champions #GoThailandGoA

 

  • เกณฑ์การตัดสิน : รอบคัดเลือก ผ่านกิจกรรม hashtag #GoThailandGoASEAN
    • คณะกรรมการพิจารณาจากการส่งผลงานรูปภาพและวิดีโอ ผ่านการติด hashtag #GoThailandGoASEAN จากจำนวนรูปภาพ 2,415 ภาพ และจำนวนวิดีโอ 118 วิดีโอ 

Champions #GoThailandGoA

 

  • รอบชิงแชมป์ “Champions #GoThailandGoASEAN”

ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วนำเสนอข้อมูลรูปภาพและวีดีโอ ในกิจกรรมตามภารกิจในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการแชร์ผ่าน Socail Media มากที่สุด โดยการตัดสินหาผู้ชนะจากการทำกิจกรรมตามภารกิจต่างๆ และจำนวนการชอบการแชร์ออนไลน์ผ่าน Socail Media ของผู้เข้าแข่งขัน ในระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558 ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล “สุดยอดนักท่องเที่ยวอาเซียน” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ภารกิจของผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ เป็นภารกิจตามตัวอักษร ASEAN ใน 5 คีย์เวิร์ด  ได้แก่ A - Adventure  ,S - Spa & Health  ,E - Elegant Culture  ,A - Amazing Food ,N - Nature & Beach

ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยว

  • กำหนดการเดินทางและการทำกิจกรรมฯ (9-11 ตุลาคม 2558) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

A – Adventure ภารกิจสุดแอดเวนเจอร์ที่ กองบิน 5 อ่าวมะนาว

ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยว

S - Spa & Health ภารกิจผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่หัวหิน    

ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยว
 

E - Elegant Culture ภารกิจสืบสานตำนานไทยผ่านเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ ณ เขาเต่า  

ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยว
 

A - Amazing Food ภารกิจตามล่าเชื่อมโยงอาหารเก่าแก่เจ้าดังหัวหินโดยรถตุ๊กตุ๊ก 

ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยว
 

N - Nature & Beach เล่าความประทับใจในทริปและมุมมองประเทศไทยเชิงการท่องเที่ยว  

ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยว

ประมวลวิดีโอระหว่างกิจกรรม 

ภาพรวมบรรยากาศระหว่างกิจกรรม 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก