About AEC

สิงคโปร์ร่วมมือสหประชาชาติพัฒนาเครื่องมือจัดการข้อมูลรักษาสันติภาพ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สิงคโปร์ร่วมมือสหประชาชา
 

สิงคโปร์ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาเครื่องมือจัดการข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์จะร่วมทำงานกับฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (DPKO) และฝ่ายสนับสนุนภาคสนาม (DFS) ของสหประชาชาติ จนถึงปี 2560
 
กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์เปิดเผยว่า เครื่องมือจัดการข้อมูลดังกล่าวจะช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสันติภาพให้อยู่ในรูปของแผนที่แบบตอบโต้ (interactive map interface) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ศึกษารายละเอียด ข้อมูล การวิเคราะห์ และแผนปฏิบัติด้านการรักษาสันติภาพได้โดยตรง
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก