About AEC

กรมเจรจาฯ ชวนนักศึกษาออกแบบแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมเจรจาฯ ชวนนักศึกษาออก
 

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เริ่มโครงการประกวดแผนธุรกิจในระดับอุดมศึกษาขึ้น ภายใต้ชื่อ โครงการ DTN Business Plan Award 2016 "Start From Thailand, Expand to ASEAN, Go Global” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังสามารถนำแผนธุรกิจที่ได้จากการแข่งขันมาปรับปรุงเพื่อเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจและสร้างความพร้อมให้กับ SMEs
 
นอกจากนั้นแล้ว โครงการนี้ จัดทำเพื่อมุ่งยกประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการแข่งขันของธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยไม่จำกัดสาขาวิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรม/ธุรกิจ (Cluster) ที่มุ่งเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ลงมือทำได้จริง มีช่องทางรายได้ที่มั่นคง เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อสังคม
 
ตลอดจนสามารถเป็นแผนธุรกิจที่มุ่งปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC เบื้องต้นได้กำหนดจัดประกวดแผนธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหา 10 สุดยอดแผนธุรกิจ มาประชันความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
 
สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมแข่งขันพร้อมจัดส่งแผนธุรกิจได้ที่ www.dtn.go.th หรือ dtn.businessplanaward@gmail.com โทรศัพท์ 0 2136 5226, 090 918 2882 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก