About AEC

สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมจัดเวทีเสวนา "เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ – กัมพูชา” วันที่ 25 ธค.นี้ ที่จังหวัดสระแก้ว
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร อุดรธานี เลย นครราชสีมา ชัยภูมิและบึงกาฬ
จะจัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเสวนาในหัวข้อ "เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ – กัมพูชา" วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสเตชันวัน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และเพื่อให้สื่อมวลชนรวมทั้งเครือข่ายได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการมองหาลู่ทางและโอกาส หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก