About AEC

สำนักข่าวซีอาร์ไอ.ของจีนลงนามความร่วมมือกับสำนักข่าวแห่งชาติลาว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สำนักข่าวซีอาร์ไอ.ของจีน
 

นายเถียน อวี้หง รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน หรือซีอาร์ไอ.และนายสุนทร คันทะวง ผู้อำนวยการสำนักข่าวแห่งชาติลาว ร่วมกันลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสื่อข่าว การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการพัฒนานิวมีเดีย 
 
นายเถียน อวี้หงกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับลาวมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปีหน้าเป็นวาระครบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับลาว ในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียน ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ซีอาร์ไอ.กับสำนักข่าวสารประเทศลาว จึงจะมีโอกาสร่วมมือกันมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศลาวและประเทศจีนมากขึ้น
 
ด้าน นายสุนทร คันทะวงกล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในโอกาสวันชาติลาวครบ 40 ปี มีความหมายพิเศษ เชื่อมั่นว่าจะส่งเสริมให้ความร่วมมือที่มีมาช้านานระหว่างสองฝ่ายขึ้นสู่ระดับใหม่

ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก