About AEC

สิงคโปร์เปิดพิพิธภัณฑ์อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สิงคโปร์เปิดพิพิธภัณฑ์อา

 
สิงคโปร์เปิดตัวพิพิธภัณฑ์อาเซียน มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ โดยจัดแสดงงานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน ราว 800 ชิ้นจากสิงคโปร์และประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 
ผู้บริหารระดับสูงของพิพิธภัณฑ์ นายชง เซียค ชิง กล่าวว่า ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์แรกของโลกที่อุทิศให้กับศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ หวังจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับศิลปะ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงเรื่องราวเบื้องหลังศิลปะ และจากการค้นพบศิลปะเหล่านี้ 
 
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเผยให้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก จนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเอง 
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์อาเซียนประกอบไปด้วยอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 2 อาคาร ได้แก่อาคารที่เคยเป็นศาลฎีกาและศาลากลาง มีขนาดใหญ่เทียบเท่าสนามฟุตบอล 9 สนาม ขณะที่บริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ยังคงอนุรักษ์ไว้แบบเดิม แต่ภายในของอาคารได้รับการปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมด และได้มีการใช้จ่ายในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไป 532 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก