About AEC

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่มาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธี
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ Plenary Hall ชั้น 1 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับผู้นำอาเซียนอีก 9 ประเทศ
 
ดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน กล่าวเปิดการประชุมว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาเซียน จากวิสัยทัศน์ที่ห้าสมาชิกก่อตั้งได้เคยมีร่วมกัน เมื่อปี ค.ศ. 1967 วันนี้ อาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวที่มีความแข็งแกร่ง ภายใต้ความหลากหลายทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีทิศทางดำเนินการที่ชัดเจน
 
ในอีก 10 ปีข้างหน้า ภายใต้ความเชื่อมโยงระหว่างกัน ขนาดประชากร พื้นที่และ GDP ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เพิ่มอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีโลกมากขึ้น ประชาคมอาเซียนจะมีความได้เปรียบจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีทักษะ เทคโนโลยีความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละชาติสมาชิก ซึ่งเป็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของอาเซียนในวันนี้ หน้าที่ของเราต่อจากนี้ คือ ทุกคนต้องช่วยกันทำให้ประชาชนของอาเซียนในทุกภาคส่วนมีความรู้สึกร่วมกันถึงการเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคม
 
นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ประนามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยจะร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการก่อการร้าย และเรียกร้องแนวทางแก้ปัญหาอย่างสันติ ใช้หลักสายกลาง ตามแนวทางของอาเซียนที่เชื่อในสันติวิธี
 
ต่อจากนั้น เป็นการมอบรางวัล ASEAN Peoples’ Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในการสนับสนุน เสริมสร้างประชาคมอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสาขาต่างๆ ในส่วนของไทย ดร.สายสุรี จุติกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่อุทิศตัวเพื่อการทำงานด้านสิทธิสตรีและเด็ก เป็นผู้ได้รับรางวัลนี้จากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
 
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียนจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 (Plenary) และการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกสามกับสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก รวมถึงร่วมกันลงนามใน ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก