Economy and Investment

นายกรัฐมนตรีร่วมหารือผู้นำเศรษฐกิจโลกในเวทีเอเปก ครั้งที่ 23 ฟิลิปปินส์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีร่วมหารือผู้

พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้หัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น โดยมีวาระสำคัญ 4 เรื่อง คือการส่งเสริมประเด็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค / การบ่มเพาะการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก / การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสร่วมหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก ที่จะย้ำถึงความแข็งแกร่งที่มาจากภายในประเทศ "นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (ABAC) โดยจะเน้นย้ำถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งที่มาจากภายในประเทศ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงนโยบายรัฐบาลในการผลักดันและส่งเสริมให้ SME เป็นวาระแห่งชาติ ให้มีการพัฒนานวัตกรรมและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล”
 
นอกจากนี้ จะหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อผลักดันความร่วมมือที่มีศักยภาพและเศรษฐกิจที่โดดเด่นร่วมกัน และในระหว่างการประชุมอาจมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศ ที่สนใจการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก