Transportation

ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมมือรถไฟไทย-จีน วางศิลาฤกษ์ 19 ธ.ค.

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมม
 

พล.ต.สรรเสริฐ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเกี่ยวกับการจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อให้โครงการเป็นรูปธรรม ชัดเจนมากขึ้น
 
กรอบความร่วมมือกำหนด โครงการเป็นขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร สายที่ 1 กรุงเทพ-แก่งคอย และเส้นทางที่ 2 มาบตาพุด-แก่งคอย-โคราช ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพ-แก่งคอย ช่วงที่ 2 แก่งคอย-มาบตาพุด ช่วงที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา และช่วงที่ 4. นครราชสีมา –หนองคาย
 
สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการใช้หลักการ Engineering Procurement and Construction หรือ EPC ซึ่งมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบงานกันอย่างชัดเจนทั้งเรื่องขอบเขตงาน แหล่งเงินทุน
 
ในด้านการเดินรถและซ่อมบำรุง ช่วง 3 ปีแรก ทางจีนรับผิดชอบเป็นหลัก แต่พอในช่วง 3-7 ปี ไทยและจีนจะรับผิดชอบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน และหลัง 7 ปีไป ทางไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่จีนจะเป็นที่ปรึกษาให้
 
สาระของกรอบความร่วมมือมีผลเมื่อมีการลงนามทั้ง 2 ฝ่าย มีเวลา 5 ปี ต่ออายุโดยอัตโนมัติหากไม่มีบอกยกเลิก แต่ถ้ายกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 6 เดือน
 
นอกจากนี้ ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้จะจัดกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์โดยการวางศิลาฤกษ์ที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการเดินรถ ที่เชียงรากน้อย เพื่อให้เห็นว่า โครงการมีความก้าวหน้าและมีความร่วมมือเกิดขึ้นแล้ว
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก