About AEC

สิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สิงคโปร์ติดอันดับประเทศท
 

ธนาคารโลกระบุว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่เอิ้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 
 
รายงาน "Doing Business 2016″: Measuring Regulatory Quality and Efficiency” ของธนาคารโลก ที่ครอบคลุม 189 ประเทศ เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2015 กับ 2016 สิงคโปร์ยังคงรั้งอันดับ 1 ประเทศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากที่สุดในโลก ตามมาด้วยนิวซีแลนด์ เดนมาร์ก เกาหลีใต้ ฮ่องกง อังกฤษ และสหรัฐ ตามลำดับ สวีเดน ขยับจากอันดับ 9 ขึ้นมาเป็นอันดับ 8 สลับที่กับนอร์เวย์ ที่ลงไปอยู่อันดับ 9 และฟินแลนด์ยังคงอยู่ในอันดับ 10 เหมือนเดิม
 
รายงานประจำปี "Doing Business” จัดทำเป็นปีที่ 13 ได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางว่า เป็นอุปสรรคหรือช่วยในการประกอบธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท การชำระภาษี การจดทะเบียนทรัพย์สินและการค้าขายข้ามพรมแดน ประเทศที่รั้งอันดับสุดท้ายได้แก่ เอริเทรีย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก