Transportation

ขนส่งทางรางร่วมไทย-จีน คาดจะเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2558

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ขนส่งทางรางร่วมไทย-จีน ค
 

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางระหว่างไทยกับจีน ครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปถึงกรอบการดำเนินงานร่วมกันและรอสรุปภาพรวมของโครงการทั้งรูปแบบการลงทุน รายละเอียดการก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง 2 ประเทศ ว่า โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงในเดือนธันวาคมนี้จะเริ่มวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างก่อนที่สถานีเชียงรากน้อย
 
ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปโครงการรวมถึงมูลค่าโครงการและด้านแหล่งเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถกำหนดที่จะหารือระหว่างกันเป็นครั้งที่ 9 ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อีกครั้ง คาดว่าจะเริ่มโครงการก่อสร้างตามแผนเบื้องต้นประมาณเดือนพฤษภาคม 2559
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก