Tourism

สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย จัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย จ
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานประเพณีลอยกระทงในเวียดนาม ที่โรงแรม Hanoi Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศในเวียดนาม 
 
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดกระทงประเภทสร้างสรรค์และวัสดุจากธรรมชาติ การสาธิตทำกระทง การสาธิตทำหัวโขน การแสดงทางวัฒนธรรมไทยและเวียดนาม กิจกรรมเกมชิงรางวัล และการลอยกระทงร่วมกัน การจัดงานดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๕๐ คนซึ่งประกอบด้วย ชุมชนในกรุงฮานอยและเวียดนามตอนเหนือ คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และและนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกรุงฮานอย รวมทั้งมีผู้นำกระทงเข้าร่วมประกวดกว่า ๓๐ คน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก